• Bulgar Dimitor Straşimirov Okuluna Ziyaret

    Federasyon Başkanımız Ali Daylam Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından yürütülen “Okulum Umudumdur” AB projesi kapsamında, proje koordinatörü Halil İbrahim Nurbel, Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Neriman Açıkalın, Federasyon Genel Koordinatörü G. Hakan Koçman ve federasyon koordinatörlerinden Sosyolog Sevgi Çeçen ile birlikte Sofia’nın Dimitor Straşimirov okulunu ziyaret ederek okul müdürü Julia Spasova ile görüş alış verişinde bulundu. 

    Bulgaristan’ın Roman On Yılı programına katılmasının ardından Romanların eğitimi konusunda neler yapıldığı ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.  Neredeyse bütün öğrencilerin Roman olduğu okulda Roman öğrencilerinin yaklaşık %80’inin okulda mezun olduğunu söyleyen Müdür Spasova, Bulgaristan’da bir tek eğitim sistemi bulunduğunu ve bütün okulların meslek lisesi tarzında yapılandığını ve başarılı öğrencilerin 7. Sınıfın ardından Gymnaisum adı verilen okullara gidebildiğini söyledi. Bünyelerinde 5 adet Roman öğretmenin olmasının da büyük avantaj olduğunu söyleyen Spasova, Mersin’deki Romanların devam ettiği okullar ile federasyon aracılığıyla ortak proje yapmaya hazır olduklarını ifade etti.