• Türkiye Roman Hakları Forumu (ROMFO), Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan 4 Roman federasyonu ve 60 Roman derneğinin bir araya gelmesi ile kurulmuş olan Türkiye’deki en geniş tabanlı Roman sivil toplum platformudur. ROMFO, hükümet taraf